KLM is over loonuitspraak "teleurgesteld'

ROTTERDAM, 25 APRIL. De KLM is teleurgesteld over het besluit van de Hoge Raad dat vrouwelijke pursers evenveel moeten verdienen als hun mannelijke collega's.

De uitspraak van de Hoge Raad heeft gevolgen voor ruim honderd vrouwelijke pursers bij de luchtvaartmaatschappij die in een positie van salarisachterstand verkeren. Wat het de KLM gaat kosten als deze vrouwen de opgelopen salarisachterstand ook terugvorderen, wilde het concern gisteren niet zeggen. “Het is nog te vroeg om de financiële consequenties van dit arrest te overzien”, zei een KLM-woordvoerster gisteravond.

De Hoge Raad deed vrijdag uitspraak in de zaak van Gerry Bouma, die purser is bij de KLM en nu op een bedrag van 15.000 gulden achterstallig salaris kan rekenen. FNV verwacht dat het arrest een sneeuwbaleffect kan hebben en dat vrouwelijke werknemers bestaande achterstanden eerder zullen aankaarten.

Bouma, die al sinds 1973 bij de KLM in dienst is, ontdekte in 1987 dat ruim honderd vrouwelijke pursers (hoofden van het cabinepersoneel) die voor 1 januari 1977 bij het bedrijf in dienst waren gekomen aanzienlijk slechter werden betaald dan hun mannelijke collega's. Bouma meende dat zij ten onrechte in een salarissgroep voor nieuwkomers werd ingedeeld, terwijl ze al sinds 1973 in dienst was.

Deze ongelijkheid heeft te maken met een verandering van de salarisregeling voor cabinepersoneel die de KLM destijds doorvoerde. De KLM vond invoering van een nieuwe lagere salarisschaal economisch noodzakelijk omdat de lonen ten opzichte van andere luchvaartmaatschappijen te hoog waren.

Maar dat kan volgens de Hoge Raad niet wettigen dat het hoge niveau na 1977 voor mannelijk personeel tot in lengte van jaren wordt gehandhaafd, terwijl vrouwen die op 1 januari 1977 al in dienst waren en gelijkwaardig werk verrichten als hun mannelijke collega's, aanzienlijk minder worden beloond.

De eis van Bouma tot gelijke behandeling vond bij de kantonrechter in Amsterdam geen gehoor. In 1989 werd de vordering afgewezen. De rechtbank in Amsterdam bekrachtigde dat vonnis een jaar later. De Hoge Raad besliste gisteren in het voordeel van Bouma en vond dat het salaris van vrouwelijke pursers van de KLM niet voldoet aan de Wet Gelijke Lonen en de Wet Gelijke Behandeling.