Grafiek: Nederland vervoert de meeste goederen ...

Grafiek: Nederland vervoert de meeste goederen tussen de landen binnen Europa. Het marktaandeel bedroeg in 1988 bijna 35 procent.

Duitsland staat op een tweede plaats met zo'n 21 procent. De leidende positie van Nederland in het goederen vervoer binnen Europa is vooral te danken aan de binnenvaart. Van de 188 miljoen ton die de Nederlandse bedrijven transporteerden, ging 112 miljoen ton per schip. Naast de grootste vervoerder per schip is Nederland ook de grootste wegtransporteur, in deze sector bedraagt het aandeel van Nederland ruim 25 procent. Een gebied waar Nederland duidelijk achterloopt bij andere landen is het vrachtvervoer per spoor. Van het Nederlands aandeel in het grensoverschrijdend goederenvervoer wordt slechts 4 procent over het spoor vervoerd, terwijl in Europa 70 miljoen ton (13 procent van het totale gewicht) over de rails wordt vervoerd.

In deze vergelijking is de luchtvracht niet opgenomen omdat het tonnage te klein is. Op Schiphol werd vorig jaar ongeveer 600 duizend ton vracht overgeslagen.