Foto: Premier Lubbers deed gisteren de kritiek ...

Foto: Premier Lubbers deed gisteren de kritiek die het kabinet in de media te verduren heeft gekregen af als “een vorm van journalistiek die de herfst beschrijft, terwijl we alweer in de lente zitten”.

Hij gaf toe dat de ministersploeg een aantal “zware weken” achter de rug had. “Dat is niet plezierig. Een democratie leeft in een glazen huis, en dat geldt ook voor de ministerraad. Er zijn ministers die bevriende Kamerleden aanschieten of zelf de publiciteit opzoeken met de mededeling: bij mij kan er niets af. Dat hoort erbij, maar het kan niet daarbij blijven. Het is mijn verantwoordelijkheid om, in overleg met vice-premier Kok, een moment uit te kiezen om tot besluiten te komen.” ,Er is eerst een fase waarin de verschillen van mening naar voren komen. Die worden door de media uitvergroot. Dat leidt tot een beeld van verdeeldheid. En tóch komen we tot gemeenschappelijke besluiten. De bewindslieden van het CDA en PvdA trekken eensgezind een heldere lijn naar de toekomst.” ,We zitten midden in de kabinetsperiode. Nederland staat er sterk voor. Maar we hebben een belangrijke bijsturing gedaan. Het kabinet is vastbesloten bij tegenwind een strakker beleid te voeren, zonder kaalslag van de collectieve voorzieningen.” (Foto NRC Handelsblad/ Leo van Velzen)