Forse winstgroei voor VSB Groep

VSB Groep, als algemene bank gekoppeld aan de door Amev, VSB en de Belgische AG Groep gevormde internationale verzekering- en bankorganisatie Fortis, behaalde vorig jaar een stijging van de winst van 33 procent.

Het netto resultaat stak 23 miljoen gulden uit boven de vorig jaar behaalde winst van 70 miljoen gulden.

Het belanstotaal van de in 1992 175 jaar bestaande VSB Groep nam met 15 procent toe tot 18,1 miljard gulden, het groepsvermogen steeg tot ruim 1,5 miljard gulden. De winststijging was onder meer mogelijk door een ruimere rentemarge en door hogere provisiebaten. Aan de stroppenpot werd 20 miljoen gestort tegen 15 miljoen het jaar ervoor. Dit jaar verwacht de Groep een verdere winststijging.