Duitse justitie twijfelt aan brieven van RAF

BONN, 25 APRIL. De Duitse justitie en recherche geloven niet erg in de authenticiteit van brieven van de terroristische Rote Armee Fraktion (RAF) die gisteren bij Duitse media zijn binnengekomen en waarin wordt gedreigd met nieuwe moordaanslagen als in '89 op de chef van de Deutsche Bank, Herrhausen, en in 1991 op de leider van het Berlijnse Treuhand-instituut, Rohwedder.

Volgens minister Klaus Kinkel (FDP, justitie) is uit de brieven op te maken dat zij waarschijnlijk zijn verzonden door links-radicale sympathisanten van de RAF en niet door leden van haar “commandoniveau”. Kinkel vermoedt dat deze “randgroep-sympathisanten” ontevreden zijn over een koerswijziging die zich de afgelopen maanden heeft voorgedaan binnen de “harde kern” van de RAF die in Duitse gevangenissen langdurige straffen uitzit.

Twee weken geleden zwoeren de gevangen leden van de harde kern van de RAF in een brief, die de Duitse justitie wèl voor authentiek houdt, alle geweld af en vroegen om vervroegde beëindiging van hun straffen. Zij speelden daarmee in op gestes en pleidooien van o.a. bondspresident Richard von Weizsäcker, de theologe Antje Vollmer (vroeger Bondsdaglid voor de Groenen) en minister Kinkel om het isolement van de van elkaar gescheiden RAF-gevangenen te doorbreken en tot hun strafrechtelijke “normalisering” te komen (inclusief de mogelijkheid van vervroegde strafbeëindiging), mits zij van hun kant geweld zouden afzweren.

Of de liberale minister van justitie deze lijn binnen de regeringscoalitie kan doorzetten, is gezien de kritiek uit de Beierse CSU en de rechtervleugel van de CDU totnutoe (“géén vredesverdrag tussen de RAF en de staat”) twijfelachtig. “We blijven er rustig over nadenken”, aldus Kinkel gisteravond voor de Duitse televisie.