Conflict over NMB-regels voorkennis escaleert

AMSTERDAM, 25 APRIL. Het conflict over een regeling bij de NMB Postbank die handel met voorkennis op de beurs moet voorkomen escaleert. Volgens een woordvoerder van de Unie BLHP volharden honderdvijftig personeelsleden van de NMB Postbank in hun protest tegen de regeling. De NMB Postbank zet vraagtekens bij dit aantal.

Bestuurder P. van der Loos van de Unie BLHP zegt dat de weigerachtige personeelsleden maandag “onder protest” en onder voorbehoud hun handtekening onder de regeling zullen zetten. De instemming kan worden ingetrokken als gevolg van nadelige gevolgen in de praktijk, of wanneer de banken gezamenlijk tot een regeling komen.

De betrokken werknemers sturen daarmee aan op een harde confrontatie met de raad van bestuur van NMB Postbank. Mr. G.H.O. van Maanen, lid van de raad van bestuur, zegt vandaag in een gesprek met NRC Handelsblad dat werknemers die niet of met voorbehoud tekenen “zullen worden overgeplaatst”. Hij ontkent dat ontslag dreigt voor weigerachtige werknemers.

De bonden Unie BLHP en VHP Banken en Verzekeringen hebben gisteren een bijeenkomst gehouden met de betrokken werknemers. De vraag is nu of het bestuur van NMB Postbank met de verklaring onder voorbehoud akkoord gaat. “Als het niet zo is, stappen de NMB-werknemers naar de rechter”, aldus de Unie BLHP.

De NMB Postbank heeft van ongeveer 400 werknemers van de afdelingen effecten, corporate clients, kredietverschaffing en de investeringsbank, geëist dat zij de "compliance'-regeling tekenen, op straffe van overplaatsing met name voor werknemers op gevoelige functies. Inmiddels hebben al ongeveer 250 werknemers getekend.

De regeling verplicht de werknemers tot opgave over de samenstelling van een effectenportefeuille en die van echtgenoten en kinderen. Verder moeten personeelsleden voor zichzelf en directe familieleden in het vervolg toestemming vragen voor transacties aan een daartoe door de bank aangestelde vertrouwenspersoon. De werknemers vinden de regeling veel te ver gaan.