BOEK IN BEELD

Bij het lezen van aflevering 13 van "Boek in Beeld' van Daan Schrijvers (Boekenbijlage), viel mij wederom op het storend gebruik van de woorden "Alle Jezus...', ditmaal driemaal; zij het dan ook inventief afgewisseld met "Grote goden' (tweemaal).

Het zou mij genoegen doen indien u de heer Schrijvers zoudt willen verzoeken eerstgenoemde woorden voortaan achterwege te laten en te vervangen (indien de schrijver meent niet zonder te kunnen) door een neutraler sterke uitdrukkig.

Jammer dat u zelf als redactie dit woordgebruik niet reeds hebt geweerd.

    • J.H. Bijl de Vroe