Birmese junta belooft vrijlating gevangenen

BANGKOK, 25 APRIL. De militaire junta van Birma heeft gisteren meegedeeld dat alle politieke gevangenen “die geen bedreiging voor de veiligheid vormen” binnen zes maanden zullen worden vrijgelaten. De aankondiging komt een dag nadat generaal Saw Maung als juntaleider en premier aftrad, om gezondheidsredenen, en in beide functies werd vervangen door generaal Than Shwe.

Het militaire leiderschap kondigde ook aan met “gekozen parlementariërs” te zullen overleggen over het bijeenroepen van een nationale conventie, met als belangrijkste agendapunt de bespreking van een nieuwe grondwet.

Onduidelijk is of de mededelingen van de junta een werkelijke verandering in Birma zullen inluiden, of dat het om een schijnvertoning gaat. De militairen zijn al dertig jaar onafgebroken aan de macht en eerdere plannen voor terugkeer naar de democratie, werden steeds herroepen.

Nadat eind 1988 het leger een volksopstand op bloedige wijze neersloeg beloofden de militairen vrije verkiezingen en de overgang naar een burgerbewind. In mei 1990 hadden inderdaad verkiezingen plaats, die een grote zege opleverde voor oppositieleidster Aung San Suu Kyi, maar de junta verklaarde de uitslag ongeldig. (AP, Reuter)