Akkoord beperking beschermingsconstructies

AMSTERDAM, 25 APRIL. De Amsterdamse effectenbeurs en de Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) hebben gisteren een akkoord gesloten over de beperking van beschermingsconstructies voor aan de beurs genoteerde ondernemingen.

Het akkoord, dat alleen rept over preferente aandelen, slaat een eerste bres in de beschermingsconstructies waarmee bedrijven ongewenste overnames willen voorkomen. Over certificaten of prioriteitsaandelen wordt niet gesproken. Bedrijven behouden het recht om net zoveel preferente als gewone aandelen uit te geven. Het bestuur van de stichting die deze "prefs' houdt moet wel onafhankelijker zijn dan nu het geval is. Er mogen geen stemgerechtigde bestuurders van het bedrijf in zitten en pas als het bestuur meer dan vijf personen bevat mag een stemgerechtigde commissaris toetreden.

Daarnaast moet het bedrijf zijn aandeelhouders elke twee jaar vragen of de prefs moeten worden gehandhaafd of ingetrokken. Een eventuele nieuwe grootaandeelhouder - of die nu gewenst of ongewenst is - houdt op die manier de hoop op zeggenschap. De beurs wil de beschermingsconstructies van Nederlandse bedrijven - die tot de sterkste van Europa behoren - graag zo ver mogelijk afbreken, omdat dit gunstiger kan zijn voor de koersontwikkeling. De bedrijven willen de constructies juist graag in stand houden.

De beurs is “zeer tevreden” met de overeenkomst, “omdat het toch gelukt is om er samen uit te komen”, aldus een woordvoerder. Het akkoord komt voor een groot deel overeen met wat beide partijen al in december overeenkwamen. Nieuw is dat de nieuwe regels zullen gelden wanneer bedrijven die een notering aan de beurs hebben, hun statuten wijzigen. Ook gelden ze wanneer de ondernemingen hun aandelenkapitaal met meer dan vijf procent vergroten of veranderingen aanbrengen in de beschermingsconstructie.

De bedrijven hebben dan een half jaar de tijd om hun beschermingsconstructies aan te passen. Op die manier zullen alle beursgenoteerde ondernemingen op termijn zijn onderworpen aan hetzelfde regime.