Afghaans verzet dicht bij vorming bestuur

PESHAWAR, 25 APRIL. Het Afghaanse verzet heeft gisteravond in de Pakistaanse stad Peshawar vooruitgang geboekt bij de onderhandelingen over de vorming van een overgangsbewind in Kabul. Een meerderheid werd het eens over een raad van vijftig leden die binnen twee dagen de macht moet overnemen in de hoofdstad. De dreiging van een gewelddadige inname van de Afghaanse hoofdstad door de radicale Gulbuddin Hekmatyar lijkt echter nog niet definitief afgewend.

Zes van de zeven belangrijkste sunnitische verzetsgroepen bereikten na langdurige onderhandelingen, waaraan ook de top van de Pakistaanse regering en VN-bemiddelaar Benon Sevan deelnamen, een akkoord. Dit voorziet in een ingewikkelde machtsovername in twee fasen, die tegemoet komt aan de diepe interne verdeeldheid van de Mujahedeen. Eerst zal er de raad van vijftig vooraanstaande guerrillaleiders komen bij wijze van voorlopig bestuur. Hiervan zullen de belangrijkste partijleiders geen deel uitmaken, behalve de gematigde professor Sibghatullah Mojadidi die voorlopig aan het hoofd staat van de raad. Binnen zes maanden moet dan een overgangsregering worden gevormd van politieke leiders van de verzetsgroepen.

De radicale fundamentalist Hekmatyar van Hizb-i-Islami gaat echter niet akkoord met deze opzet. Weliswaar is hij het eens met de vorming van een overgangsregering maar hij acht een raad van guerrillastrijders onnodig. Hekmatyars woordvoerder in Peshawar, Nawab Salim, noemde zo'n raad “totaal overbodig”. Desgevraagd verklaarde Salim dat het ultimatum aan de machthebbers in Kabul om de stad uiterlijk morgen onvoorwaardelijk aan de verzetsstrijders, de Mujahedeen, over te dragen nog steeds van kracht is. Zo niet, dan zullen eenheden van Hizb-i-Islami de hoofdstad maandag met geweld proberen in te nemen. Ook een shi'itische partij, Hizb-i-Wahdat, is het niet eens met het plan.

Het lijkt erop dat Hekmatyar steeds meer geïsoleerd raakt. Als de raad van vijftig inderdaad binnen een paar dagen de macht in Kabul zal overnemen, wordt het zeer moeilijk voor hem om zijn dreigement waar te maken. Uit Kabul komen intussen berichten dat al duizenden verzetsstrijders van Jamiat-aanvoerder Ahmed Shah Massoud de stad zijn binnengetrokken en vreedzaam posities hebben ingenomen naast de regeringsmilitairen, die formeel nog steeds de dienst uitmaken.