Ziekenhuis Groningen doet onderzoek naar copulatie

GRONINGEN, 24 APRIL. Het Academisch Ziekenhuis in Groningen is een "visability study' begonnen, een verkennende en incidentele studie naar de copulatie. Met behulp van zeer geavanceerde röntgenapparatuur wordt een paring tussen een man en een vrouw vastgelegd. Voor zover bekend is het onderzoek het eerste in zijn soort in Nederland.

Doel van het onderzoek is na te gaan wat de nieuwe apparatuur, die ook op andere afdelingen van het ziekenhuis wordt gebruikt, op anatomisch en fysiologisch gebied voor de seksuologie kan betekenen. Het is een eerste verkennende studie, die informatie moet geven over de geslachtsdaad.

Volgens een voorlichtster van het ziekenhuis is er geen sprake van een groot wetenschappelijk onderzoek. “In feite is het niet meer dan een wetenschappelijke gedachte die opkwam. Het gaat om een incidentele studie met twee proefpersonen. Er wordt niet gebruik gemaakt van meer proefparen.”

In Denemarken werd vier maanden geleden een soortgelijk onderzoek uitgevoerd. In een ziekenhuis in Kopenhagen werd een copulatie tussen drie proefpersonen met zogenoemde ultrageluidtonen vastgelegd.