Zalm: exportpositie van Nederland onder druk

DEN HAAG, 24 APRIL. De vooruitzichten op groei zijn voor Nederlandse bedrijven op langere termijn somber. Dat zei de directeur van het Centraal Planbureau, prof.drs. G. Zalm gisteren op de jaarvergadering van de Algemene Werkgevers-Vereniging in Rotterdam.

Het probleem is, stelde Zalm, dat Nederlandse bedrijven gespecialiseerd zijn in activiteiten waarvoor de groeikansen in West-Europa zwak zijn. De vooruitzichten voor de landbouw- en voedingsmiddelensector hebben te lijden onder diverse factoren: de Europese landbouwwpolitiek, specifiek Nederlandse milieuproblemen, verzadigingsverschijnselen op de Westeuropese markt voor voedingsmiddelen en de toenemende concurrentie van Oosteuropese bedrijven.

Een andere probleem is dat de Nederlandse industrie gespecialiseerd is in laagwaardige activiteiten die milieubelastend zijn. De trend naar grondstoffenbesparing en de opkomst van nieuwe producenten maken ook voor de procesindustrie in Nederland daarom de vooruitzichten op groei zwak, aldus de CPB-directeur. De Nederlandse industrie zal volgens hem worden gedwongen om te schakelen naar hoogwaardiger marktsegmenten. “Maar zelfs bij een sterke verschuiving naar hoogwaardiger marktsegmenten en high tech goederen is het moeilijk de groei van de Nederlandse export gelijke tred te laten houden met de groei van de wereldhandel.”

De CPB-directeur wees er ook op dat in West-Europa het functioneren van de arbeidsmarkt een notoir zwak punt blijft, “gevoed door hoge beschermingsniveau's in de sfeer van sociale zekerheid, minimumloon en ontslagwetgeving”. Bovendien zijn de technologische achterstanden van Europa op de Verenigde Staten en Japan “aanzienlijk”.