Wet voor privatisering in Bulgarije

SOFIA, 24 APRIL. Het Bulgaarse parlement heeft gisteren een wet aangenomen waarin de privatisering van de staatsbedrijven is geregeld. Tweeëneenhalf jaar na de val van het communistische bewind in Bulgarije is nog altijd 95 procent van de bedrijven eigendom van de staat.

De wet gaat uit van een privatiseringsprogramma dat voor elk bedrijf het tijdstip bepaalt waarop het wordt verkocht. Tien procent van de opbrengst van de privatisering zal worden besteed aan de ontwikkeling van de landbouw, twintig procent aan de schadeloosstelling van voormalige eigenaren (wier bedrijven in 1944, bij het begin van het communistisch bewind in Bulgarije, werden genationaliseerd), dertig procent wordt gestort in sociale fondsen en veertig procent wordt overgedragen aan lokale bestuursraden om schulden af te betalen.

Werknemers van een bedrijf worden door de wet in staat gesteld maximaal 20 procent van de aandelen van het bedrijf te kopen tegen de helft van de prijs. Voormalige grondeigenaren die werden onteigend wegens de bouw van staatsbedrijven krijgen de andere helft van de aandelen bij wijze van schadeloosstelling. In 1944 werden 6.000 Bulgaarse bedrijven genationaliseerd. (AFP, AP)