Waal berispt omdat hij Engels sprak

BRUSSEL, 24 APRIL. Mag een Franstalige minister van de Belgische regering de Vlaamse bevolking in het Engels toespreken? De Waalse socialist Jean-Maurice Dehousse, minister van wetenschapsbeleid in het nationale kabinet, dacht van wel.

Kort na de lancering van de eerste Belgische astronaut stelde Dehousse in tv-zendtijd van de regering de Walen in het Frans en de Vlamingen in het Engels van de zegeningen van de moderne wetenschap op de hoogte. Begeleid door beelden van de gewichtloos rondzwevende Vlaamse wetenschapper Dirk Frimout, ging Dehousse er eens breed voor zitten. Hij bleek redelijk Engels te spreken.

Maar gisteren werd hij daarover op de vingers getikt door zijn (tweetalige) premier Dehaene. Die zei in de Kamer, zo afgemeten mogelijk, dat het "aangewezen is' dat regeringsmededelingen gebeuren “in de taal van de bevolking tot wie men zich richt”. Daarmee was een klein politiek feit geschapen, dat toch van groot psychologisch belang in de Waals-Vlaamse verhoudingen is.

Tot nu toe was het gebruikelijk dat Waalse nationale ministers die geen Nederlands spreken bij dergelijke gelegenheden zo goed en zo kwaad als het gaat een Nederlandse tekst van papier voorlezen. Dat is de prijs die betaald moet worden voor het lidmaatschap van een nationale regering. Alle Vlaamse ministers spreken immers ook Frans, alle Walen dienen dus minstens de schijn op te houden. Het hoort bij de fictie van nationale eenheid.

    • Folkert Jensma