Vendex

“Vendex verdubbelt winst in 1991.” Directievoorzitter mr. J.M. Hessels zag het waarschijnlijk in zijn geestesoog al in de kranten staan.

Eindelijk, na al die jaren van getob, had Vendex weer eens goed nieuws. De aandeelhoudende families waren ook blij, want na een jaar zonder dividend brengen de aandelen Vendex dit jaar weer contant geld op.

Strikt gezien is er niets op de winststijging van Vendex af te dingen. Maar waar komt de winstgroei vandaan? In ieder geval niet uit de marges op wat Vendex heeft uitgeroepen tot het kernbedrijf. De vermindering van de verliezen op de niet-kernactiviteiten, die Vendex wil afstoten, droeg wel bij tot de verbetering van het resultaat. Dat komt heel goed uit bij de geplande verkoop van deze activiteiten.

In de cijfers zit echter een reservering verwerkt van ruim 800 miljoen gulden, die wordt gefinancierd uit de verkoop van het aandelenpakket in Dillard's ter waarde van ongeveer hetzelfde bedrag. Bij dat soort van bedragen valt de nettowinst van 185 miljoen gulden in het niet. Zo is de schijn van willekeur bij het berekenen van de netto winst wel erg groot. Het verhogen van de reservering met slechts twintig procent, zou bij voorbeeld de gehele netto winst hebben gedecimeerd. Uit de gegevens van het niet-beursgenoteerde Vendex hoeft niet te blijken hoe de winst precies is opgebouwd. Wat dat betreft moet Hessels nog eens goed nadenken voordat hij tot een beursgang besluit.