Rotterdam: minder lozingen in Rijn

ROTTERDAM, 24 APRIL. De gemeente Rotterdam heeft met het Duitse bedrijf DK-recycling und Roheisen een overeenkomst gesloten om de lozingen van kwik, zink en cadmium in de Rijn sterk te verminderen.

DK-recycling, dat in Duisburg is gevestigd, verwerkt jaarlijks ruim 400.000 ton ijzerhoudende afvalstoffen. De overeenkomst is onderdeel van het Project Onderzoek Rijn, waarmee Rotterdam in 1985 is begonnen. DK-recycling is het vierde bedrijf waarmee Rotterdam een convenant heeft gesloten. Eerder werden aparte afspraken gemaakt met bedrijven in Zwitserland, Duitsland en Frankrijk. De belangrijkste overeenkomst over het terugdringen van lozingen sloot Rotterdam tot dusverre met de Verenigde Duitse Chemische Industrie, waarbij volgens het Rotterdamse Havenbedrijf ongeveer honderd grote "lozers' zijn aangesloten.