Radiojournalist luistert gesprek met Ritzen af

DEN HAAG, 24 APRIL. Een verslaggever van Radio-West was dinsdagavond met zijn scanner op zoek naar telefoongesprekken tussen actievoerende taxi-chauffeurs in Den Haag. In plaats daarvan viel hij in een gesprek waarin minister Ritzen vanuit zijn dienstauto een onderwijsspecialiste van de PvdA in de Tweede Kamer aan het informeren was over de stand van zaken in het kabinetsberaad over de begroting.

De verslaggever maakte een bandopname om het gesprek te kunnen uitzenden. Een telefoontje van adjunct-hoofdredacteur H. Kool naar de NOS leerde hem echter dat het afluisteren van dergelijke gesprekken mag, maar het opnemen en uitzenden daarvan niet.

Radio West kon daar misschien nog onder uit komen als Ritzen zou toestemmen in uitzending van het bandje. Vertrouwelijke gesprekken zend je niet uit, vond de minister echter, en dus zond Radio-West de opname niet uit. “Ik had geen zin om daarvoor de bak in te draaien”, verklaart Kool.

Het materiaal brandt echter in zijn handen. “Hot stuff”, noemt Kool het eerst. Later zegt hij: “Je luistert er met rode oortjes naar omdat het een aardig inkijkje geeft in de besluitvorming van het kabinet.” Hij zegt de aandacht op de zaak te hebben willen vestigen “om duidelijk te maken dat het open lijnen zijn waarmee ministers vanuit hun auto bellen.”

Elke minister weet dat overigens. Minister-president Lubbers heeft er naar aanleiding van diverse incidenten enkele keren in de ministerraad voor gewaarschuwd. Zo werd in 1988 vice-premier en minister van economische zaken De Korte afgeluisterd toen deze vanuit de auto werkgeversorganisaties zeer vertrouwelijk mededeelde dat de premieregeling voor investeringen zou worden afgeschaft.