Opvang voor nieuwkomers Amsterdam ontoereikend

AMSTERDAM, 24 APRIL. Het eerder dit jaar opgerichte gemeentelijke bureau voor de opvang van immigranten in Amsterdam kampt met een groot tekort aan plaatsingsmogelijkheden. Van de naar ongeveer 14.000 nieuwkomers die zich jaarlijks in de hoofdstad vestigen, blijven ongeveer 4.500 verstoken van de zogenaamde basiseducatie, waartoe onder meer een cursus Nederlands behoort.

Afgezien van de leerplichtige jongeren en immigranten uit Suriname en de Antillen, komen jaarlijks 6.500 mensen in aanmerking voor de opvang door het bureau nieuwkomers. Daarvan worden er dit jaar 2000 geplaatst op de basiseducatie en het dagonderwijs.

Volgens drs. K. Lacet, hoofd van het bureau nieuwkomers, is jaarlijks zeker een bedrag van 36 miljoen gulden extra nodig om de opvang van de immigranten te garanderen. Lacet baseert zich hierbij op de huidige rijksnormen voor de opvang. Er wordt echter onderzocht of een goedkopere opvang mogelijk is. Op dit moment wordt jaarlijks ongeveer 15 miljoen gulden uitgetrokken voor de nieuwkomers in Amsterdam.

Het bureau nieuwkomers werd in februari opgericht als een centraal opvangpunt voor immigranten. Het bureau verzorgt plaatsen in het onderwijs, helpt bij het vinden van werk en wordt ingeschakeld bij het oplossen van juridische problemen voor immigranten. Het is een uitbreiding van de opvang van leerplichtige nieuwkomers, die al vanaf 1988 worden opgevangen door de gemeente.

De aanmelding bij het bureau nieuwkomers geschiedt op basis van vrijwilligheid. Volgens Lacet treedt het bureau bewust weinig naar buiten, omdat de plaatsingscapaciteit nu al te kort schiet. Voor de basiseducatie, die naast een cursus Nederlands onder meer bestaat uit voorlichting over de gezondheidszorg en huisvesting, bestond in februari een wachtlijst van bijna 3000 nieuwkomers. Daarvan is het grootste deel afkomstig uit Marokko en Turkije.