Officier ziet af van vervolging Kamper artsen

KAMPEN, 24 APRIL. Het openbaar ministerie in Zwolle ziet af strafrechtelijke vervolging van twee specialisten van het Stadsziekenhuis in Kampen, omdat het bewijs voor dood door schuld niet is te leveren. De artsen waren betrokken bij de behandeling van twee patiënten die eind februari stierven op de afdeling intensive care van het ziekenhuis.

Volgens officier van justitie mr. B. Riemsdijk is er wel sprake van grove nalatigheid, maar is het bewijs voor het oorzakelijk verband tussen de nalatigheid en de dood van de patiënten niet te geven. “Het is niet uit te sluiten dat de patiënten toch zouden zijn overleden. Strafrechtelijk kunnen we alleen vervolgen wegens dood door schuld. Alleen het medisch tuchtcollege beschikt over een arsenaal van tuchtstraffen.”

Volgens directeur J.H. Huurman van het Stadsziekenhuis zijn de procedures niet gevolgd bij het behandelen van de twee patiënten. In het ene geval liep een specialist weg tijdens een reanimatie en in het andere geval werd adequate zorg niet geleverd: de specialist keek drie uur lang niet naar een patiënt om.

De Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid in Overijssel en Flevoland legt nog steeds een verband tussen de dood van de patiënten en het gebrekkig functioneren van de medische staf. Inspecteur W.J. Spiers wil de specialisten alsnog laten vervolgen door het medisch tuchtcollege wegens nalatigheid. Een van de twee werd eerder veroordeeld door het medisch tuchtcollege.

De specialisten werden vorige maand met onmiddellijke ingang geschorst door het bestuur van het Stadsziekenhuis wegens 'onvoldoende functioneren' gedurende een aantal jaren. De schorsing van een van hen is inmiddels opgeheven door het Scheidsgerecht van het Nederlandse Ziekenhuiswezen. Hij is weer werkzaam in het ziekenhuis.