Nederland spreekt voor 3 GOS-leden

Nederland zal in het bestuur van het IMF en de Wereldbank optreden als vertegenwoordiger van drie ex-Sovjet-republieken: Oekraïne, Moldavië en Georgië.

Zij hebben verzocht bij de Nederlandse kiesgroep in de twee instellingen te worden ondergebracht. Oekraïne is in omvang en economisch gewicht de tweede republiek van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten. Het krijgt een aandeel in het IMF van 0,7 procent, net iets meer dan Polen.

De omvang van het aandeel bepaalt hoeveel geld lidstaten kunnen lenen van het IMF en de Wereldbank en hoe groot het gewicht van hun stem is. In totaal is aan de nieuwe republieken 4,76 procent toegewezen. Rusland krijgt een aandeel van 3 procent en komt daarmee op de IMF-ranglijst op de achtste plaats na Canada en vòòr Nederland. Evenals de overige grote lidstaten krijgt Rusland een eigen bewindvoerder in het bestuur van beide instellingen. De overige republieken zijn ondergebracht in bestaande kiesgroepen, die een aantal landen vertegenwoordigen. Zo maken van de Nederlandse kiesgroep, naast de drie genoemde republieken van het GOS, ook Bulgarije, Roemenië, Joegoslavië, Cyprus en Israel deel uit.