Laatste deskundigen ruimen hun bureaus uit in Indonesië

JAKARTA, 24 APRIL. Vandaag is de laatste dag dat Indonesië Nederlandse ontwikkelingsgelden aanneemt. De meeste deskundigen uit Nederland hebben vanmiddag hun bureaus uitgeruimd en afscheid genomen van het Indonesische personeel.

Sommigen zeiden: hopelijk tot binnenkort, want er bestaat nog steeds de mogelijkheid dat hun projecten, die tot nu toe met Haags geld werden gefinancierd, door andere sponsors worden overgenomen. Welke projecten dat zijn, is nog niet duidelijk. De vervaldatum van de hulp verstrijkt vandaag in een situatie van onzekerheid.

Bappenas, het Nationale Planbureau van Indonesië, had Nederlandse diplomaten toegezegd per 24 april duidelijkheid te verschaffen over eventuele overname van Nederlandse of mede door Nederland betaalde projecten, maar het heeft zich verkeken op de klus.

De uitsplitsing van de veelheid aan geldstromen waaruit ontwikkelingssamenwerking bestaat en het maken van afspraken met alternatieve donoren zal nog enkele weken in beslag nemen, zo wordt op de de Nederlandse ambassade te Jakarta aangenomen.

Een aantal Nederlandse projecten staat bij Bappenas hoog aangeschreven: modernisering van houten scheepsbouw en onderzoek ter ondersteuning van stedelijke drinkwatervoorziening. De ambtenaren van het planningsministerie zijn druk doende daarvoor geld vrij te maken op de eigen begroting of aan te kloppen bij multilaterale donoren als de Wereldbank en de Asian Development Bank. Dat is een ingewikkelde affaire, want donoren gebruiken vaak andere tarieven ter honorering van "expertise' dan Bappenas zelf. De Bappenas-tarieven liggen lager dan bijvoorbeeld die van de Wereldbank.

Besluit het planbureau een gewaardeerd project over te nemen en daarvoor een lening af te sluiten bij de Wereldbank, dan moet Bappenas die lening in principe terugbetalen volgens de tariefstelling van de bank.

Indien de Indonesiërs die kosten te hoog vinden, zullen ze met Nederlandse consultants opnieuw willen onderhandelen over de experts-vergoeding. Die moeten dan beslissen of ze er op de nieuwe voorwaarden nog voldoende aan over houden. Dat alles vraagt tijd en in een aantal gevallen, waarin Bappenas zich in principe bereid heeft verklaard het project onder eigen hoede te nemen, ligt er nog geen letter of intent.

Al met al leidt de beëindiging van de hulp de komende dagen niet tot gedrang op de internationale vliegvelden. Een aantal deskundigen wacht thuis het resultaat van de onderhandelingen af. Sommige werknemers van adviesbureaus doen tijdelijk andere klussen voor hun baas. Ook de zogenoemde "assistent-deskundigen', die rechtstreeks werden betaald door het Directoraat-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en die in de meeste gevallen niet kunnen doorgaan, hoeven niet meteen weg.

Met het oog op privé-omstandigheden, zoals schoolgaande kinderen, hebben alle 250 betrokken Nederlanders - met hun gezinnen zo'n 700 mensen - toestemming gekregen om tot uiterlijk 15 juli hun persoonlijke zaken te regelen.

    • Dirk Vlasblom