Kas-ass ziet netto winst met achttien procent teruglopen

AMSTERDAM, 24 APRIL. De Kas-associatie (Kas-ass) heeft het afgelopen jaar een netto resultaat geboekt dat 18 procent lager is uitgevallen dan in 1990. De winst kwam uit op 14,3 miljoen gulden. Voor 1992 verwacht de gespecialiseerde bank voor effectenhandel en -verkeer een resultaat in dezelfde orde van grootte.

Dit heeft president-directeur drs. F.S. von Balluseck van de Kas-ass gisteren bekendgemaakt bij de presentatie van het jaarverslag. De bank wijt de daling vooral aan druk op de interest- en provisiebaten die vrijwel het gehele jaar onder druk stonden als gevolg van stagnerende omzetten op de Amsterdamse en Londense effectenbeurzen.

De winst is lager uitgekomen dan eerder werd voorspeld. Eind augustus vorig jaar sprak Kas-ass nog de verwachting uit dat de uiteindelijke winst circa 15,4 miljoen gulden zou bedragen. Sterke schommelingen in de dollarkoers en uiteenlopende rente-ontwikkelingen in Duitsland en de Verenigde Staten zorgden er voor dat het vrijwel de gehele tweede helft van het vorig jaar ontbrak aan een duidelijke richting van de beurskoersen.

Voor 1992 verwacht de bank aan het eind van het jaar een vriendelijker rentebeeld waardoor het transactievolume zich geleidelijk zal kunnen herstellen. De bank verwacht daarnaast een stijging van de lasten. Het afgelopen jaar daalden de lasten nog met 6,5 procent tot 79,6 miljoen gulden onder andere door het schrappen van 43 arbeidsplaatsen. Hogere salarissen zullen dit jaar voor een lichte lastenverhoging zorgen.

De clearing-bank, die voor 60 procent eigendom is van de Amsterdamse effectenbeurs en sterk afhankelijk is van de beursomzetten, wil haar produktenpakket in de toekomst verder uitbreiden. Kas-ass wil zich daarbij met name richten op instellingen die vermogensbeheer of financiële dienstverlening in het pakket hebben.

De Kas-ass wilde gisteren nog geen stelling nemen over mogelijke oplossingen voor de reorganisatie van de aandelenhandel op de Amsterdamse effectenbeurs. Op zich is het kantoor niet tegen het invoeren van een schermensysteem, dat de positie van de hoeklieden kan ondermijnen. Een situatie waarin vier grootbanken de markt maken, zou volgens bestuurslid drs Th. J. M. van Heese de beurs om zeep helpen, en ook de Kas-Associatie.

Het bruto resultaat van de Kas-ass kwam uit op 23 miljoen gulden tegenover 29,1 miljoen gulden in 1990. Het balanstotaal bedroeg per ultimo 1991 3.071 miljoen gulden. Een jaar eerder was dat nog 3.468 miljoen gulden. Per aandeel van nominaal tien gulden zakte de winst van 6,29 gulden naar 5 gulden. Nadat eerder een interimdividend van 1,20 gulden ter beschikking was gesteld, kwam het contante slotdividend uit op 1,30 gulden.