Kabinet nog niet uit probleem van inkomensverdeling

DEN HAAG, 24 APRIL. De inkomensverdeling blijft het kabinet Lubbers-Kok verdeeld houden. Premier Lubbers en vice-premier Kok waren er toen niet in geslaagd om voorafgaand aan de plenaire bijeenkomst van de ministerraad gezamenlijk een compromisvoorstel te formuleren. Maar rond twee uur vanmiddag zat er schot in de zaak, meldden direct betrokkenen.

Het kabinet moest een uitspraak doen of men in 1993 al dan niet een ongelijke inkomensontwikkeling accepteert. Voor de PvdA is het onverteerbaar dat de minima er volgend jaar als gevolg van het loslaten van de koppeling in inkomen op achteruitgaan, terwijl de overige inkomens er op vooruitgaan. Voor het CDA is denivellering wel aanvaardbaar. Voor de christen-democraten staat voorop dat de inflatie wordt teruggedrongen.

Hoewel vanmorgen nog steeds allerlei varianten over tafel gingen, was toch veel meer de politieke-wilsvraag aan de orde. De PvdA-ministers willen dat het kabinet zich nu uitspreekt voor een evenwichtige inkomensverdeling. Over de manier waarop deze tot stand komt, kan dan later in het jaar worden gesproken. De PvdA gaat akkoord met het loslaten van de koppeling tussen lonen en uitkeringen, maar vindt dat dan tevens de overige inkomensgroepen offers moeten brengen. Daarbij wordt gedacht aan fiscale maatregelen zoals het (gedeeltelijk) schrappen van de inflatiecorrectie en het schuiven met belastingvrije sommen.

Voor het CDA is het evident dat de koppeling moet worden losgelaten. Daarnaast staat het CDA erop dat de lasten worden verlicht om de inflatie te beteugelen. Hiervoor komt een verlaging van de btw met één procentpunt in aanmerking. Het CDA voelt er weinig voor om ook nog met allerlei fiscale maatregelen een volledig evenwichtig inkomensbeeld te creëren. Waar de PvdA spreekt van een "evenwichtig' inkomensbeeld heeft het CDA het over een "rechtvaardige' inkomensverdeling. Bij het CDA ligt de prioriteit bij werkgelegenheid. Als dat betekent dat de uitkeringen enigszins achterblijven bij de overige inkomens, moet dat maar voor lief worden genomen, aldus de CDA-redenering. De bedoeling is immers dat betaald werk aantrekkelijker wordt.

Niemand durfde rond het middaguur een voorspelling te doen van de uitkomst. Wel werd zowel van CDA- als van PvdA-zijde gezegd dat de zaak er politiek gesproken 'somber' voor stond.