Japan vermindert verkoop auto's naar EG

Japan zal zijn auto-export naar de Europese Gemeenschap dit jaar met iets meer dan 1,5 tot 2 procent verminderen. Vorig jaar is overeengekomen dat de Japanse auto-export naar de EG pas in het jaar 2000 volkomen vrij zal zijn. De nu gemaakte afspraak is een test voor dit akkoord.