Israelische successen tegen harde gewapende kern van de intifadah

TEL AVIV, 24 APRIL. Met volgende week een nieuwe ronde bilateraal Arabisch-Israelisch vredesoverleg in Washington in het vooruitzicht maken Israelische militaire kringen melding van opvallende successen tegen de harde, vaak gewapende kern van de intifada, de Palestijnse volksopstand. Speciale Israelische eenheden hebben de druk op "gezochte' intifada-strijders enorm verhoogd. Zij verschijnen in allerlei vermommingen, onverwachts, dag en nacht in steden en dorpen in bezet gebied waar zich volgens hun informatie de "gezochte' Palestijnen bevinden.

De Palestijnse leider Feisal Husseini heeft het Israelische leger er onlangs van beschuldigd op niets anders uit te zijn dan op executies zonder enige vorm van proces van de gezochte Palestijnse strijders. Het thans door het opperbevel gelaste onderzoek naar het incident in de plaats Dura, waar Israelische soldaten volgens Israelische ooggetuigen deze week zonder waarschuwing twee gemaskerde Palestijnen in de rug neerschoten, is illustratief voor de grote druk die de speciale Israelische eenheden op de Palestijnse bevolking uitoefenen. Dit heeft tot gevolg dat gezochte Palestijnen zich tot Israelische mensenrechtenorganisaties wenden met het verzoek hun overgave aan het leger te regelen en hun arrestatie daarna juridisch te begeleiden.

Volgens het blad Yedioth Achronoth van gisteren hebben de Israelische militaire autoriteiten onlangs een aantal "gezochte' Palestijnen in de gelegenheid gesteld naar een Arabisch buurland uit te wijken. Volgens dit bericht laat het leger Palestijnen gaan aan wier handen geen bloed kleeft.

Yedioth Achronoth meldt voorts uit militaire kringen dat de afgelopen tijd dertig gezochte Palestijnen door de in bezet gebied operende speciale eenheden zijn gedood. Dertig Palestijnen die eveneens werden gezocht hebben zich overgegeven uit angst anders zonder pardon te worden neergeschoten.

De Israelische "jacht' op "gezochte' Palestijnen neemt dagelijks een grotere plaats in in de Palestijnse nieuwsvoorziening. Het AMC, Arab Media Centrum, in Oost-Jeruzalem verstuurde gisteren daarover het volgende bericht: “Gisteren hebben de bezettingsautoriteiten de vaders van gezochte jongeren uit het dorp Bal'a naar het gebouw van het militaire bestuur ontboden en gedreigd hun zonen te doden indien deze zich niet zouden overgeven. Gisterochtend hebben speciale Israelische eenheden een hinderlaag gelegd in de velden bij Bal'a om de gezochte jongeren te kunnen pakken. Vrouwen ontdekten de hinderlaag. Zij werden daarna tot de avond vastgehouden in een gebouw van het militaire bestuur. Als gevolg daarvan braken in het dorp hevige botsingen (met de Israelische troepen) uit. De dorpelingen protesteerden tegen het vasthouden van deze vrouwen.”

Goed ingevoerde Palestijnse kringen ontkenden gisteren een eerder tot tweemaal toe door radio-Israel uitgezonden bericht dat het verenigd commando van de intifada in een pamflet de Palestijnse bevolking had laten weten dat de winkelstaking vanaf volgende maand tot een dag per maand zou worden beperkt.

Volgens deze Palestijnse kringen was dit bericht door “de zionistische vijanden van de Palestijnse revolutie in omloop gebracht”. De Israelische pers heeft geen melding gemaakt van dit Israelische radiobericht.

    • Salomon Bouman