Innovest boekt 226 mln af door stroppen in VS en Canada

ROTTERDAM, 24 APRIL. Het vastgoedbeleggingsfonds Innovest heeft ruim 226 miljoen gulden afgeboekt op de onroerend-goedportefeuille.

Dit heeft de directie gisteren bij de presentatie van de jaarresultaten bekend gemaakt. De afboeking was volgens de directie noodzakelijk door de waardevermindering van de onroerend-goedbeleggingen in de Verenigde Staten en Canada. De intrinsieke waarde per aandeel Innovest daalde door de ingreep van 111,6 gulden tot 86,3 gulden per eind 1991. Het belegd vermogen van Innovest bedroeg aan het eind van 1991 in totaal 1,25 miljard gulden, tegen 1,53 miljard gulden in 1990. Door de afboeking heeft Innovest een negatief beleggingsresultaat geboekt van 157 miljoen gulden.

Door de afwaardering is het vermogen van het fonds gedaald tot onder het totaal van gestort kapitaal en wettelijke reserves. Onder deze omstandigheden mag wettelijk geen dividend worden uitgekeerd. Het slotdividend voor 1991 is daarom gepasseerd. Om de aandeelhouders te compenseren, en niet de status van fiscale beleggingsinstelling te verliezen, stelt de directie van Innovest voor om het kapitaal te verlagen. Dit gebeurt door de aandelen af te stempelen van 100 gulden naar 50 gulden. Tegelijkertijd wordt de agio-reserve van Innovest verhoogd met vijftig procent. Daarna kan toch een interim-dividend voor 1992 worden uitgekeerd van 2,60 gulden.

De afwaardering van de Amerikaanse portefeuille is het directe gevolg van de veranderde waarderingsmethode die Innovest is gaan hanteren. Voorheen werd het onroerend goed eens per vier jaar getaxeerd. Nu is dat eens per jaar.

Innovest heeft 35 procent van het vermogen belegd in de Verenigde Staten en Canada. De beleggingswereld ging er al langer van uit dat het Noordamerikaanse onroerend goed van Innovest minder waard is dan het bedrag dat in de boeken werd genoemd. Veel Noordamerikaanse en Britse vastgoedbeleggers moesten dit jaar forse afboekingen doen op hun vastgoedbezittingen. Ook Nederlandse beleggers meldden in een eerder stadium al de waardevermindering van hun vastgoed op de Angelsaksische markt. Rodamco boekte in 1990 al fors af op de Britse en Amerikaanse portefeuille, ABP verloor ruim 200 miljoen gulden in Groot-Brittannië en ook de beleggingsfondsen VIB en Wereldhave meldden onlangs problemen met Amerikaans vastgoed.

De beurskoers van Innovest bevond zich al geruime tijd onder de opgave van het fonds van de intrinsieke waard per aandeel. Vooruitlopend op de aankondiging van Innovest werd de handel in de aandelen van het fonds afgelopen woensdag gestaakt bij een koers van 61,50 gulden. Vanmorgen opende Innovest vier procent lager op 59 gulden, nog steeds 32 procent onder de intrinsieke waarde van Innovest.

Directeur J. Ubas toonde zich niet optimistisch over de Amerikaanse beleggingen van Innovest, maar wilde geen voorspellingen doen. De leegstand ter plekke liep op tot ruim 11 procent, en de huurprijzen zijn met twintig tot dertig procent gedaald. Ubas gaat er van uit dat het wel een aantal jaren kan duren voor de Amerikaanse vastgoedmarkt over zijn dieptepunt heen is.