Hoger loon stewardessen bij KLM

ROTTERDAM, 24 APRIL. Het salaris dat vrouwelijke pursers van de KLM ontvangen, voldoet niet aan de daaraan door de Wet Gelijke Lonen en de Wet Gelijke Behandeling gestelde eisen. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist in de zaak van Gerry Bouma, purser (hoofd van het cabinepersoneel) bij de KLM. De uitspraak heeft gevolgen voor ruim honderd vrouwelijke pursers bij de KLM.

Bouma, die reeds sinds 1973 bij de KLM in dienst is, ontdekte in 1987 dat ruim honderd vrouwelijke pursers die voor 1 januari 1977 bij de KLM in dienst waren getreden, aanzienlijk slechter werden betaald dan hun mannelijke collega's.

Volgens Bouma vindt deze ongelijkheid zijn oorsprong in de wijziging van de salarisregeling voor cabinepersoneel bij de KLM per 1 januari 1977.

Zeer ten onrechte naar haar mening werd Bouma ingedeeld in een salarisschaal voor nieuwkomers, terwijl zij reeds vanaf 1973 in dienst was.

Haar eis tot gelijke behandeling vond eerder bij de kantonrechter in Amsterdam geen gehoor. Op 16 maart 1989 werd de vordering afgewezen. De rechtbank in Amsterdam bekrachtigde dat vonnis 11 juli 1990. De Hoge Raad besliste vanmorgen in het voordeel van Bouma.