Gemeenten voorzien terugval in renovatie

DEN HAAG, 24 APRIL. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voorziet ernstige stagnatie bij de verbetering van de oude wijken in de grote steden.

Zij vindt de 11 miljard gulden die staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) nog voor stadsvernieuwing wil uittrekken, absoluut ontoereikend. De VNG wijst erop dat juist in de oude stadswijken zich al grote problemen als verpaupering en criminaliteit voordoen. “Als sociale vernieuwing en stadsvernieuwing in deze wijken niet hand in hand gaan, is gettovorming niet denkbeeldig; een situatie die de stadsvernieuwing in de jaren tachtig in Nederland juist heeft weten te voorkomen.” De VNG heeft eerder berekend dat voor de resterende stadsvernieuwing een rijksbijdrage van ten minste 20 miljard gulden nodig is. Zij meent dat het kabinet in zijn nota over de toekomst van de stadsvernieuwing onverantwoord speculeert op een hogere bijdrage van beleggers en andere particulieren en de verantwoordelijkheid ten onrechte naar de gemeenten afschuift. De VNG vindt dat stadsvernieuwing niet langer een gezamenlijke verantwoordelijkheid van rijk en gemeenten is. Heerma verwierp gistermiddag bij de presentatie van zijn plannen de kritiek van de gemeenten. De 11 miljard aan nog resterende rijksbijdrage zijn volgens hem gebaseerd op realistische ramingen van de achterstanden die nog in de steden moeten worden weggewerkt.