Beleggingsresultaat Nedufo fors lager

Nedufo, een fonds voor belegging in kleinschalig onroerend goed, heeft het netto-exploitatieresultaat verhoogd van 4,1 miljoen (9,04 per participatie) over 1990 tot 5 miljoen gulden (10,84 per participatie) over 1991.

Het beleggingsresultaat daalde van 5,5 miljoen tot 1,7 miljoen gulden, vooral door 3,7 miljoen gulden afwaardering op het onroerend goed. Voorgesteld wordt het dividend te verhogen van 8,50 tot 10,72 per aandeel. Eind vorig jaar verwierf Nevas 32 procent van Nedufo en 100 procent van Nedufex, de beheermaatschappij van Nedufo.