Akkoord over CAO in kleinmetaal

RIJSWIJK, 24 APRIL. De stakingen in de kleinmetaal zijn voorbij. Afgelopen nacht werden vakbonden en werkgeversorganisatie FWM het eens over een nieuwe, tweejarige CAO. Afgesproken is dat het personeel in de metaal (290.000 werknemers) bij de tweede ziektemelding één vakantiedag zal inleveren als het verzuim niet binnen twee jaar met 1,13 procent is gedaald.

Hierdoor is een einde gekomen aan de estafettestaking, die de gezamenlijke bonden gedurende anderhalve week in de metaalnijverheid organiseerden. De acties richtten zich tegen "negatieve arbeidsprikkels' in de CAO. De Industriebonden van FNV en CNV en de Unie BLHP zeiden vannacht toch zeer tevreden te zijn over het bereikte resultaat en dit met positief advies aan hun leden voor te leggen.

De werkgeversorganisatie FWM zal dinsdag haar achterban over het onderhandelingsresultaat raadplegen. Op twee punten heeft onderhandelaar L. Vonk van de FWM het advies van zijn leden overschreden.

Pag.13: Metaalwerkgevers vinden loonstijging te hoog

De loonstijging is eigenlijk te hoog en de werkgevers eisten inlevering van twee vakantiedagen als het ziekteverzuim niet tot 7 procent daalt, benadrukte Vonk vannacht.

In de tweejarige CAO krijgen de werknemers een loonsverhoging van 9,25 procent. Daarvan wordt 4 procent per 1 juli betaald en 4,25 procent per 1 april 1993. De bonden hadden een looneis van 9,5 procent. De werkgevers gingen in eerste instantie uit van 6 procent. De Vut-leeftijd blijft gehandhaafd op 59 jaar. Daarbij is wel vastgelegd dat, als de premie boven de 3,33 procent komt, deze extra stijging grotendeels door de werknemers betaald moet worden. De FWM heeft een maximum aan de Vut-premie gesteld van 4 procent.

Onderhandelaar T. Hagen van de Industriebond FNV is tevreden, ook omdat de werkgevers hebben ingestemd met een aanvalsplan om het ziekteverzuim terug te dringen. Dit plan spitst zich toe op betere verzuimbegeleiding, meer en effeciëntere controles en een andere stijl van leidinggeven.