Acties onderwijs ondanks beloftes van het kabinet

ROTTERDAM, 24 APRIL. De vier onderwijsvakbonden zetten hun voor maandag 11 mei aangekondigde protestmanifestaties tegen de salarisachterstand in het onderwijs door.

De toezegging van het kabinet van woensdag dat er iets aan de salarisachterstand moet gebeuren in de begroting van 1993 heeft de bonden niet van deze plannen afgebracht. Ze wijzen er op dat er nog geen concrete bedragen voor het inlopen van de achterstand zijn toegezegd. Bovendien moet Ritzen volgend jaar toch nog 350 miljoen bezuinigen. Op de manifestaties, die waarschijnlijk in Groningen, Tilburg, Amsterdam en Deventer worden gehouden, moet blijken welke bereidheid tot verdergaande acties in het onderwijs, zoals stakingen, bestaat. Eveneens op 11 mei zullen 's ochtends scholen voor speciaal onderwijs kinderen naar huis sturen om te protesteren tegen het voornemen van staatssecretaris Wallage om het speciaal onderwijs over een paar jaar niet meer apart te financieren. Voor dinsdag 12 mei hebben de Nahossers, een actiegroep van jonge leraren, een demonstratie in Den Haag gepland. Daarbij willen ze minister Kok (financiën) een petitie aanbieden.