Virus

Het is nu wel zeker dat verschillende typen van het papillomavirus (HPV) een rol spelen bij het ontstaan van het cervixcarcinoom (baarmoederhalskanker).

Welke factoren daar verder bij betrokken zijn is nog onduidelijk, en het zal ook nog wel geruime tijd duren voor echt sprake kan zijn van vaccinatie. Steeds vaker zullen in de lekenpers echter mededelingen worden gedaan over nieuwe ontwikkelingen, zoals in NRC Handelsblad van 9 april.

Het gevaar is niet denkbeeldig dat steeds weer algemene uitspraken worden gedaan die de individuele patiënt die behandeld is voor cervixcarcinoom onrecht aandoen.

Het is juist dat het papillomavirus behoort tot de groep van verwekkers van seksueel overdraagbare ziekten. Er valt ook niet aan te ontkomen dat de meest voorkomende vorm van baarmoederhalskanker beschouwd moet worden als een seksueel overdraagbare ziekte. Maar het papillomavirus komt zo frequent voor onder de bevolking, dat het niet aangaat om een vergelijking te maken met geslachtsziekten of om een relatie te leggen met een promiscue gedragspatroon.

Het vaststellen van het papillomavirus betekent alleen "dat een van beiden ooit eens een ander heeft gehad'. Als dit vaker het geval is geweest, dan is de kans natuurlijk groter, maar vaak zal dit eerder het geval zijn geweest bij de man dan bij de vrouw.