Steeds meer geld voor reclame gaat naar de tv

Op het nippertje hebben de geschreven media (kranten en tijdschriften) vorig jaar nog de helft van alle reclamebestedingen geincasseerd, maar hun aandeel brokkelt af en volgens de prognoses zou het dit jaar wel eens definitief onder de 50 procent kunnen zakken.

De televisie is intussen, door RTL4 en de verruimde mogelijkheden van de STER, als reclamemedium danig gegroeid en haalde 10 procent binnen. Minder overigens dan heel wat deskundigen verwachtten. “Het verbaast me dat de televisie niet sneller groeit”, zegt A. Winninghoff, voorzitter van de branchevereniging voor reclamebureaus (VEA). “In de meeste landen om ons heen gaat verhoudingsgewijs veel meer geld naar de tv. Het staat voor mij vrijwel vast, dat het aandeel van de tv ook hier nog verder zal stijgen - langzaam maar zeker krijgen wij nu veel meer ervaring in het heel precies inkopen van zendtijd bij bepaalde programma's, zodat onze campagnes veel beter op de doelgroepen worden afgestemd.”

Vorig jaar is in totaal 9,2 miljard gulden aan reclame besteed, een groei van 5 procent. Minder groei dan in voorgaande jaren, maar toch nog boven het inflatiecijfer. De groei van de ethermedia (7 procent) lag daar nog net iets boven, terwijl de reclame-omzetten bij de persmedia stagneerden. In de eerste drie maanden van dit jaar lieten kranten en tijdschriften opnieuw een veer, ditmaal in de conjunctuurgevoelige sector van de personeelsadvertenties. Toch vermoedt Winninghoff dat verdere groei in de ether vooral ten koste zal gaan van de rechtstreekse reclame - de brievenbusfolders, die immers tot steeds meer ergernis leiden. “De grote kracht daarvan is dat je heel gericht jouw doelgroep aanspreekt. Maar nu tv door de fragmentatie steeds minder een massamedium wordt en zich steeds vaker op specifieke publieksgroepen richt, is dat hoe langer hoe meer óók op de televisie mogelijk.”

Overigens blijven de kranten en tijdschriften, ook als ze voor het eerst in de geschiedenis onder de 50 procent zouden zakken, veruit de belangrijkste media voor reclamemakers. (HvG)