Schikking in faillissement Waaggebouw

AMSTERDAM, 23 APRIL. Het gemeentebestuur van Amsterdam accepteert een schikking in het faillissement van de voormalige stichting De Waag. Daarmee lijkt een belangrijk struikelblok verwijderd voor het in gebruik nemen van het Waaggebouw op de Amsterdamse Nieuwmarkt.

De Waag staat sinds 1987 leeg. De stichting De Waag, die van de gemeente de opdracht had gekregen in het gebouw ondermeer een café en een "grootstedelijk communicatiecentrum' te vestigen, ging twee jaar geleden failliet. De curator van de stichting, mr. G. Enkelaar, stelde zich op het standpunt dat het faillissement uiteindelijk het gevolg was van het onrechtmatig handelen van de gemeente, die een aanvullende investering weigerde.

Het bestuurscollege meende echter dat amateurisme en wanbeheer bij de stichting zelf de oorzaak was van het falen. Met de curator is nu overeenstemming bereikt voor het betalen van 175.000 gulden.

Verantwoordelijk wethouder L. Genet stemde gisteren in met het voorstel van de bewonersraad Nieuwmarkt tot het instellen van een commissie van onafhankelijke deskundigen. Voor het Waaggebouw was eerder dit jaar als gebruiker Czar Media Producties aangekondigd. De commissie moet een advies geven over de gevolgen van het tijdelijke gebruik van de Waag. Czar zou het gebouw gedurende een jaar kunnen gebruiken voor het houden van verschillende tentoonstellingen en evenementen. Daarna zal worden bepaald wat de definitieve bestemming van het Waaggebouw wordt.