Rapport: loon van leraar lager dan van verpleger

DEN HAAG, 23 APRIL. Onderwijzers verdienen minder dan verpleegkundigen. Dit blijkt uit een intern onderzoek dat het departement van onderwijs heeft verricht naar de salarisontwikkeling van onderwijzers in het basisonderwijs en verpleegkundigen, beiden met een vooropleiding in het HBO.

Niet bekend

In de eerste twee jaar hebben volgens de tabel van Onderwijs de leraren nog een voorsprong van 154 gulden bruto in het eerste jaar en 162 gulden in het tweede. Daarna is het snel met de voorsprong gedaan. In het vierde jaar slaat ze om in een achterstand van 25 gulden. De grootste achterstand ontstaat volgens de tabel van Onderwijs in het negentiende salarisjaar met 900 gulden.

Kamerleden van beide regeringspartijen die zowel in het onderwijs als de gezondheidszorg thuis zijn, zetten grote vraagtekens bij het onderzoek. Netelenbos (PvdA) en Tuinstra (CDA) wijzen er onder meer op dat de vergelijking is gebaseerd op de veronderstelling dat na vijf jaar de verpleegkundige wordt gepromoveerd tot hoofdverpleegkundige. Onder meer hierdoor loopt de achterstand van onderwijs ten opzichte van de verpleegkundigen op van 18 naar 286 gulden bruto per maand.

De bevordering tot hoofdverpleegkundige is niet zo gebruikelijk als Onderwijs denkt. De Kamerleden worden in die mening gesteund door de Nederlandse Zorgfederatie (NZf), de grootste werkgeversorganisatie in de gezondheidszorg. Die wijst erop dat verpleegkundigen niet op basis van anciënniteit tot hoofdverpleegkundige promoveert, maar wegens kwaliteit en capaciteit.

Verder constateren Netelenbos en Tuinstra dat Onderwijs de vergelijking vanaf het negende dienstjaar (schaalnummer 55.0) baseert op een leidinggevende positie in de gezondheidszorg. Op basis hiervan spreekt Tuinstra van een “oppervlakkig en onoordeelkundig onderzoek” waarbij hij overeenkomsten ziet met een eerder gehouden loonstructuuronderzoek. Een woordvoerster van de NZf spreekt van een “gevaarlijke vergelijking. Kun je het werk van een hoofdverpleegkundige in schaal 55, die verantwoordelijk is voor een afdeling met 60 bedden, vergelijken met dat van een leraar in het basisonderwijs?”