Prof.dr. J. van Kemenade wordt per 1 juni ...

Prof.dr. J. van Kemenade wordt per 1 juni voorzitter van het bestuur van het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB).

Van Kemenade volgt mr. Harry van Doorn op, die tot zijn overlijden in januari dertien jaar voorzitter van het NCB was. Met ingang van 1 mei zullen ook drs. N. Ginjaar-Maas, vroeger staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen en nu Tweede-Kamerlid voor de VVD, en drs. G. Kruis, directeur Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant tot het NCB-bestuur toetreden. Van Kemenade wordt op 16 mei commissaris van de koningin in Noord-Holland. Sinds 1988 is hij burgemeester van Eindhoven. Hij was eerder minister van onderwijs en wetenschappen in het kabinet-Den Uyl en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam.