Onveranderde netto winst Sperwer

Sperwer Holding uit De Bilt, een samenwerkingsverband van 440 zelfstandige ondernemers op levensmiddelengebied met de winkelnamen Plusmarkt, Garantmarkt en 4=6 Service, heeft verleden jaar een nagenoeg onveranderd netto resultaat van 7,6 miljoen geboekt.

Voorgesteld wordt dat geheel aan de reserve toe te voegen, waarmee het groepsvermogen wordt gebracht op 47,6 miljoen gulden. Voor 1992 verwacht de directie, bij een gelijkblijvende economische ontwikkeling, een groei van de groothandelsomzet met ruim 13 procent tot ruim 876 miljoen gulden. Vorig jaar nam de groothandelsomzet toe met bijna 10 procent tot 774 miljoen.