NMB voelt druk centrale bank bij voorkennisregels

ROTTERDAM, 23 APRIL. Bank-verzekeraar Internationale Nederlanden Groep voelt de hete adem van De Nederlandsche Bank - de toezichthouder van het Nederlandse bankwezen - in de nek. Bankdochter NMB Postbank legt overhaast een regeling op aan haar personeel, die handel met voorkennis op de effectenbeurs moet voorkomen. Weigerachtig personeel wordt bedreigd met ontslag. Kennelijk is de kwestie zo dringend dat NMB Postbank een gezamenlijke regeling van de bedrijfstak niet wil afwachten.

De "compliance regeling' die NMB Postbank wil invoeren komt overeen met hetgeen in het bankwezen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten al enige jaren gebruikelijk is. De betrokken werknemers moeten een opgave verstrekken van hun eigen financiële handel en wandel en ook die van familieleden. Ook moeten zij toestemming vragen voor effectentransacties en mogen zij alleen nog via een rekening bij de NMB Postbank beleggen.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Nederlandsche Bank praten over een nog te formuleren regeling voor het hele Nederlandse bankwezen. Die regeling moet misbruik van voorkennis bij effectentransacties voorkomen door een gescheiden behandeling van koersgevoelige informatie tussen het kredieten-, het emissie- en het effectenbemiddelingsbedrijf, de zogenoemde "Chinese Walls'. Maar uit interne correspondentie van de NMB Postbank blijkt dat De Nederlandsche Bank al vorig jaar van iedere Nederlandse bank een opgave wenste te ontvangen over de regelingen om handel in effecten met voorkennis te voorkomen.

Directeur A.H.E.M. Wellink van de Nederlandsche Bank liet zich kort geleden kritisch uit over het verschijnsel banque d'affaires. Hierbij oefent de bank via deelnames invloed uit op het bedrijfsleven. Volgens bankbronnen gaf Wellink daarmee vooral een “niet mis te verstaan” signaal aan NMB Postbank, onderdeel van bank-verzekeraar Internationale Nederlanden Groep (ING).

NMB Postbank voelt de hete adem van de centrale bank in de nek. De raad van bestuur acht het “door de verschillende uitgangspunten binnen het bankwezen niet aannemelijk dat men op korte termijn tot een bedrijfstakregeling zou kunnen komen”, zo blijkt uit interne correspondentie.

Als gevolg van het samengaan vorig jaar met Nationale-Nederlanden nam de betrokkenheid van NMB Postbank bij niet-financiële instellingen sterk toe. Verzekeraars hebben immers veel meer participaties dan banken. Uit de meldingen als gevolg van de Wet Melding Zeggenschap kwam ING dan ook als verreweg de grootste aandeelhouder van Nederland uit de bus. Het andere recent onstane financiële fusieprodukt, ABN Amro, bleef daarbij ver achter.

NMB Postbank is van alle Nederlandse banken het meest risicodragend betrokken bij niet-financiele instellingen. Hierdoor is van vele beursgenoteerde bedrijven vertrouwelijke informatie bij de medewerkers van NMB bekend. “Maatschappelijke ontwikkelingen (...) maken regelgeving ten aanzien van voorkoming van opspraak binnen de ING Groep noodzakelijk”, zo schreef W.E. Scherpenhuijsen Rom, voorzitter van de raad van bestuur, begin deze maand aan de werknemers van de afdelingen effecten, zakelijke relaties en "investment bank'.

De Nederlandsche Bank versoepelt de regels voor niet-financiële deelnames, maar eist tegelijkertijd een strengere interne controle van de bank om misbruik van voorwetenschap te voorkomen. “Het belang van de bank vereist dat ook wij deze regeling invoeren”, zo stelt voorzitter W.E. Scherpenhuijsen Rom in een brief aan het betrokken personeel. Het bezwaar van werknemers dat de regeling fors ingrijpt in de privacy veegt het financiële conglomeraat opzij. “Degene die (...) de regeling overtreedt komt in principe in aanmerking voor de hoogste sanctie.”

    • Paul Wessels