Nieuwe wet belemmert medisch onderzoek

ROTTERDAM, 23 APRIL. De wet op de geneeskundige behandelovereenkomst die in voorbereiding is, zal onderzoek met gegevens en lichaamsmateriaal van patiënten vrijwel onmogelijk maken. Dat is onbegrijpelijk en betreurenswaardig, zegt professor dr. ir. F. Kok vandaag bij de opening van een congres van de Werkgroep Epidemiologisch Onderzoek Nederland in Rotterdam. Kok is voorzitter van de Vereniging voor Epidemiologie.

Het wetsontwerp, dat nog in de fase van schriftelijke voorbereiding door Tweede Kamer en regering verkeert, bevat bepalingen die de privacy van de patiënt moeten waarborgen. Kok: “Hierin lijkt onderzoek te worden opgevat als spionnage door een vreemde mogendheid. Met name onderzoek op langere termijn zal nagenoeg onmogelijk worden en dat is te dol voor woorden in een tijd van chronische ziekten en zo'n geweldige onderzoekscapaciteit die in de laatste tien jaar in Nederland is opgebouwd.”

De bewaartermijn van medische gegevens is in het ontwerp gesteld op tien jaar. Die periode lijkt niet onredelijk als het om "onschuldige' ziekten gaat. Maar in geval van ziekten met ingrijpende behandelingen is een periode van tien jaar te kort, zo stelt de Vereniging in een commentaar op het wetsontwerp.

Bovendien kan door het handelen van de dokter zelf op termijn een probleem ontstaan, dat tevoren niet kon worden voorzien. De vereniging noemt het voorbeeld van DES, dat pas na twintig tot dertig jaar kanker bleek te veroorzaken bij de dochters van vrouwen die het hadden gebruikt.

De wet maakt bovendien onderzoek onmogelijk naar mogelijke effecten op langere termijn van produkten die tot de markt zijn toegelaten, zoals geneesmiddelen, bloedprodukten en kunst- en hulpmiddelen. Juist met de stijging van de gemiddelde levensverwachting is het invoeren van een te beperkte bewaartermijn onlogisch, stelt de vereniging.