Nieuwe 'ontwikkelingensmeter'

Tot voor enkele jaren gebruikte de VN-organisatie voor Ontwikkeling (UNDP) het bruto nationaal produkt (bnp) om het ontwikkelingsniveau van een land te meten. Dit cijfer is echter misleidend, volgens de UNDP, omdat het niets zegt over de enorme verschillen tussen arm en rijk die in een land kunnen bestaan.

Daarom is de UNDP overgestapt op een andere "ontwikkelingsmeter', de human development index (hdi). Deze wordt berekend volgens drie indicatoren: levensverwachting, onderwijsparticipatie en koopkracht. De hdi kan sterk afwijken van het BNP. Zo heeft Saoedi-Arabië een hoog bnp, maar een laag hdi.

Volgens de meest recente gegevens heeft Canada Japan van de eerste plaats op de hdi-lijst van geïndustrialiseerde landen verstoten. Eveneens in de top-5 staan Noorwegen, Zwitserland en Zweden. De VS komen op de zesde, Nederland op de negende plaats. Opmerkelijk is dat Portugal lager scoort dan de meeste Oosteuropese landen. Onderaan de lijst staat Roemenië.

Bij de ontwikkelingslanden - waarvan de meest ontwikkelde tien overigens een hoger hdi hebben dan Westerse landen als Roemenië en Albanië - staat Barbados bovenaan, gevolgd door Hongkong. De laatste vijf plaatsen worden ingenomen door Niger, Burkina Faso, Afghanistan, Sierra Leone en Guinea.