Museumplein Amsterdam krijgt ondergrondse garage

AMSTERDAM, 23 APRIL. Het Amsterdamse museumplein blijft een open ruimte die geschikt is voor het houden van manifestaties. Het Van Gogh- en het Stedelijk museum mogen wel uitbreiden, maar slechts op een zodanige manier dat het Concertgebouw vanaf het Rijksmuseum goed zichtbaar blijft. Onder het plein zal een parkeergarage worden gebouwd met een capaciteit van ten minste 500 auto's en 20 autobussen.

Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten die door het bestuur van de stadsdeelraad Zuid zijn vastgesteld voor de herinrichting van het Museumplein. De stadsdeelraad presenteerde vanochtend samen met wethouder J. Saris van het Amsterdamse stadsbestuur de eerste plannen voor het plein. Begin 1993 moeten de definitieve plannen klaar zijn.

De besturen van het stadsdeel en de centrale stad zijn overeengekomen dat de herinrichting een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. Nog voor de zomer zal daartoe een overeenkomst worden gesloten. Een stuurgroep onder leiding van ex-wethouder van financiën W. Etty zal zorgen voor de onderlinge afstemming tussen stad en stadsdeel. Zowel het stadsdeel als de centrale stad zullen bijdragen aan de kosten van de herinrichting, die naar schatting tien miljoen gulden bedragen.

Gestreefd wordt om de gemeentelijke besluitvorming rond het Amsterdamse Kunstenplan en het verkeersbeleid af te stemmen op het beleid van het stadsdeel. Volgens wethouder Saris zal daarbij rekening worden gehouden met de uitslag van het vorige maand gehouden referendum.