Meningsverschillen zijn terug te voeren op ...

Meningsverschillen zijn terug te voeren op verschillen in gebruikte informatie, gehanteerde definities, gekozen uitgangspunten, inschatting van onzekerheid, voorkeur voor onzekerheid en mate van koppigheid. Elk meningsverschil kan worden weggenomen of geaccepteerd door de rol van elk van deze zes elementen te traceren.

J.C.J.M. van den Bergh, Vrije Universiteit Amsterdam

De zogenaamde "weigeryuppies' zullen nog spijt krijgen van hun keuze wanneer ze voor hun managers-carrière survival-trainingen moeten volbrengen.

W. Klinkert, Rijksuniversiteit Leiden

Make-up is gezichtsbedrog

P.J. van der Zaag, Rijksuniversiteit Leiden

De omzet per werknemer als zodanig, is geen goede beoordelingsmaatstaf bij het vergelijken van ondernemingen.

P.J. van der Zaag, Rijksuniversiteit Leiden

De verwachting dat de grootschalige invoering van telematica en "thuiswerken' zal leiden tot een afname van de mobiliteit herinnert aan de - onjuist gebleken - verwachting dat de grootschalige introductie van elektronische tekstverwerkers zou leiden tot een afname van het papierverbruik.

Laurie Hendrickx, Rijksuniversiteit Groningen

Het recent naar buiten gebrachte voornemen van bemesting van de Antarctische Oceaan met ijzer ter compensatie van het broeikaseffect, is in wetenschappelijk opzicht aanvechtbaar, in praktisch opzicht onhaalbaar en in ethisch opzicht onaanvaardbaar.

A. Buma, Rijksuniversiteit Groningen

Dat sommige mensen denken dat computers bewustzijn bevatten, hangt samen met het feit dat in hun beleving computers soms onvoorspelbaar gedrag vertonen.

Emiel Felix, Vrije Universiteit Amsterdam