Kwartel

Het bijschrift bij de ronde foto bij het artikel "De droeve balans van de plezierjacht' vermeldt dat het hier om een patrijs zou gaan.

Ongetwijfeld zullen kenners u erop wijzen, dat dit een foto van een kwartel is. Een bedreigde en in veel landen graag gegeten vogelsoort. In ons land alleen beschermd, omdat het geweer niet de geëigende methode is om deze vogels te pakken te krijgen.

    • Kritisch Faunabeheer
    • Harm Niesen