Korting onthutst Nationale Toneel

DEN HAAG, 23 APRIL. Het Nationale Toneel zegt "onthutst' te zijn door de bezuinigingsvoorstellen van het college van burgemeester en wethouders in Den Haag. Het Nederlands Dans Theater spreekt van een "rampzalig idee'. Toneelgroep De Appel, die er volgens de voorstellen 1,8 ton bij krijgt, vindt de subsidieverhoging "rechtvaardig', omdat er rekening is gehouden met de "achterstandsituatie' waarin de groep zou verkeren.

Uit de ontwerp-voorjaarsnota die het college van burgemeester en wethouders gisteren presenteerde, wordt een omvangrijke bezuinigingsoperatie voorgesteld die 67,4 miljoen gulden omvat voor de komende twee jaar. De gemeentelijke kunstinstellingen moeten daarvan 3,7 miljoen voor hun rekening nemen. Het Nationale Toneel moet volgens de voorstellen in twee jaar bijna een miljoen gulden inleveren en het Nederlands Dans Theater drie ton. Het Nationale Toneel ontvangt nu nog 5,6 miljoen gulden en het NDT drie miljoen gulden.

Het college heeft er rekening mee gehouden dat het ministerie van WVC, conform de bestuursovereenkomst tussen rijk en gemeenten, mogelijkerwijs ook zal korten op de rijkssubsidies aan de getroffen gezelschappen. Dat zou betekenen dat Het Nationale Toneel in totaal 1,5 miljoen gulden minder subsidie zal krijgen en het NDT 7,5 ton. Volgens een woordvoerder van het ministerie is met de bezuinigingsvoorstellen van de gemeente "al wel in grote lijnen' rekening gehouden ten aanzien van het nieuwe Kunstenplan, waarvoor de minister haar plannen naar verwachting volgende week aan de Tweede Kamer zal presenteren.

Omdat de motivatie voor de bezuinigingen bij het NDT is dat het gezelschap "goed rendeert' ervaart het gezelschap de korting als "een straf voor goed beleid'. De betrokken instellingen beraden zich nog op reacties.