Kartelland

Zelfs een aardbeving kan nut hebben, zeker als ze op het juiste tijdstip komt. Nederland Kartelland dreigde weer in te slapen toen de perikelen rond het bouwkartel en de EG uit het nieuws verdwenen. Midden in de nacht schudde de aardbeving ons in tien seconden klaarwakker.

We hadden allen slachtoffer kunnen zijn. En slachtoffers zijn in Nederland voor schadevergoeding aangewezen op de liefdadigheid, omdat de verzekeraars onderling afspraken rampenrisico's niet te dekken. Zelfs informatie over de mogelijkheid van dekking in het buitenland werd angstvallig binnenskamers gehouden.

Nu de omvang van de ramp zichtbaar wordt, schaart het Verbond van Verzekeraars zich hypocriet onder de hulptroepen en tracht zich een aflaat te kopen om voor de toekomst de bestaande polisvoorwaarden te kunnen handhaven.

    • Drs. E.M. Kunz-Schmidt