"Kabinet is oorzaak hogere lonen'

HAARLEM, 23 APRIL. Collectieve arbeidsovereenkomsten moeten zich ontwikkelen van regelboek naar raamovereenkomst. Nu richt de kritiek op de CAO zich vooral op verstarrring en uniformiteit en op de gedetailleerdheid van de afspraken. Dit heeft voorzitter dr. J.P. Munting van de Algemene Werkgevers Vereniging (AWV) vanmiddag in zijn jaarrede gezegd.

Ook vindt de voorzitter de afgesproken loonsverhogingen, die bijna allemaal boven de vier procent uitkomen, te hoog. Hij wijst daarbij met een beschuldigende vinger richting kabinet. Tot 1990 was het beleid van de overheid gericht op economische groei en lastenverlichting. Dat hield volgens Munting de inflatie laag en zorgde voor een gematigde ontwikkeling van de loonkosten.

Daarna legde het kabinet meer nadruk op herverdeling en sloeg de lastenverlichting om in een lastenstijging, aldus de AWV-voorzitter. De overheid zou de inflatie hebben aangewakkerd en daardoor de CAO-onderhandelingen onder druk hebben gezet.