Investering van vijf miljard; Akkoord kabinet over Betuwelijn

DEN HAAG, 23 APRIL. Het kabinet heeft gisteren een voorkeurstracé vastgesteld voor de Betuweroute, de goederenspoorlijn van de Rotterdamse haven, via Geldermalsen naar de Duitse grens bij Zevenaar. Met het project is een totale investering van vijf miljard gulden gemoeid.

Dit heeft minister Maij-Weggen (Verkeer en Waterstaat) vanochtend bekend gemaakt. Het kabinet heeft een keuze gemaakt uit een aantal tracé's. De spoorlijn sluit bij Emmerich aan op het Duitse/Europese railgoederennet. Verkeer en Waterstaat hoopt dat de Betuwelijn in de tweede helft van de jaren negentig in gebruik genomen kan worden.

Voor het traject Rotterdam-Papendrecht heeft het kabinet een voorkeur uitgesproken voor een tracé via de Sophiapolder. Voor het traject Papendrecht-Gorinchem is een ligging van het tracé op maaiveldhoogte, parallel aan de bestaande spoorlijn in Hardinxveld-Giessendam, om milieuredenen volgens het kabinet minder geschikt. Het kabinet heeft daarom een voorkeur voor een meer noordelijk gelegen tracé, ondanks de landschappelijke en ecologische bezwaren en de aantasting van het Groene Hart, aldus het bericht van Verkeer en Waterstaat.

Voor het traject Gorinchem-Tiel kiest het kabinet voor een bundeling met het tracé langs de A15. En ook ten aanzien van het traject Tiel-Elst kiest het kabinet voor een tracé langs de A15. Voor het traject Elst-Zevenaar heeft het kabinet een voorkeur voor het zuidelijk tracé, ondanks geconstateerde ecologische bezwaren.

De totale aanlegkosten voor het voorkeurstracé worden geraamd op vijf miljard gulden. De investering zal worden gefinancierd uit de Rijksbegroting uit extra gasbaten, en mogelijk door particuliere financiers.

Het besluit van het kabinet gisteren betekent dat nu verder kan worden gegaan met de procedures ter voorbereiding van de aanleg van de Betuweroute. Het besluit van de regering vormt de basis voor inspraak, advisering en bestuurlijk overleg. Deze procedures kunnen leiden tot wijziging van het tracé. Uiteindelijk moet de Tweede Kamer zich ook uitspreken over de nieuwe spoorlijn.

De aanleg van de Betuweroute is volgens het kabinet noodzakelijk om een deel van de groei van het goederenvervoer over de weg op te vangen. Ook de binnenvaart zal volgens het kabinet een deel van de groei voor voor haar rekening nemen. Organisaties van binnenvaartschippers hebben eerder bij de Europese Commissie protest aangetekend tegen de oneerlijke concurrentie die de Nederlandse regering zou bedrijven door de Betuwelijn te subsidiëren ten nadele van de schippers.