"In EG apart fraudeteam landbouw'

BRUSSEL, 23 APRIL. De Rekenkamer van de Europese Gemeenschap heeft aanbevolen een fraudeteam op te richten dat de bevoegdheid moet krijgen in alle landen van de EG landbouwsubsidies te onderzoeken. De helft van het hele EG-budget gaat naar landbouw en het vermoeden bestaat dat aan exportsubsidies minstens 10 procent ten onrechte wordt uitgekeerd.

Dat schrijft de Rekenkamer in Luxemburg in een gisteren gepresenteerd interim-rapport over exportsubsidies in de zuivel. Het gaat met name om de exportrestituties die het verschil tussen de hoge EG-garantieprijzen en de lagere prijzen op de wereldmarkt aanvullen.

Een van de zaken die aanleiding is voor de scherpere fraude-aanpak is de export van een partij kaas, ongeschikt voor menselijke consumptie, naar Polen, waarvoor 450.000 Ecu (ruim 1 miljoen gulden) beschikbaar was gesteld. In een ander geval werd met subsidie geëxporteerde kaas door de VS teruggestuurd omdat die dierlijk haar bevatte. De kaas is vervolgens met nieuwe subsidie naar elders geëxporteerd - subsidiekosten: 150.000 Ecu (bijna drieënhalf ton).

Steekproeven bij twee grote zuivelondernemingen, waarvan de namen niet geopenbaard worden, wezen uit dat de twee in de afgelopen jaren ten onrechte honderdduizenden Ecu's hadden opgestreken.

“De Rekenkamer adviseert het instellen van een onafhankelijke EG-afdeling voor zulke controles”, schrijft hij in het rapport. Het werk zou ook inhouden dat gegevens die door de EG-landen worden verstrekt nader bestudeerd worden. “De taak die er ligt gaat boven de competentie van de nationale controle-instanties uit”, aldus de Rekenkamer, die zegt dat het fraudeteam alleen een aanvullende taak zal hebben. (Reuter, AFP)