Hoogovens met Tsjechen in staal joint venture

Hoogovens en het Tsjechoslowaakse staalbedrijf Vychodoslovenské Zeleziarné (VSZ) te Kosice, hebben een intentieverklaring getekend voor de samenwerking op het gebied van verpakkingsstaal.

VSZ is de voornaamste producent van platte staalprodukten in Tsjecho-Slowakije met 100.000 ton op jaarbasis. Hoogovens produceert in IJmuiden ongeveer 600.000 verpakkingsstaal en heeft daarnaast een belang van 40 procent in het Noorse Norsk Blikkvalsewerk met een jaarproduktie van 120.000 ton. In januari vorig jaar ondertekenden Hoogovens en VSZ een samenwerkingsovereenkomst voor overdracht van kennis op metallurgisch gebied.

Gisteren werd op de jaarvergadering van Hoogovens de jaarrekening 1991 goedgekeurd. Het verlies van 51 miljoen gulden komt ten laste van de reserves. Het dividend wordt gepasseerd. Topman ir O.H.A. van Royen was terughoudend met een prognose voor dit jaar. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening over het eerste halfjaar zal geen verbetering vertonen ten opzichte van de tweede helft van 1991.