HES Beheer ziet winstgevend 1992

De resultaten van het overslagbedrijf HES Beheer in het eerste kwartaal dit jaar ondersteunen de eerder uitgesproken voorspelling dat HES dit jaar weer winstgevend zal worden.

Het definitieve resultaat van HES Beheer bedroeg vorig jaar 34 miljoen gulden negatief. In 1990 bedroeg het verlies 1,5 miljoen gulden.

Het resultaat dit jaar zal aanzienlijk verbeteren door een tariefaanpassing nu de scherpe concurrentie van aartsrivaal Van Rijsdijk via Interstevedoring is verdwenen nu dit bedrijf is overgenomen. Frans Swarttouw, GEM en Interstevedoring worden geïntegreerd binnen de pas opgerichte European Bulk Services. De rentelasten zullen dit jaar afnemen door aflossing van het overbruggingskrediet van 100 miljoen dat vorig jaar nodig was. De aflossing moet komen uit de verkoop van activa voor 60 miljoen en een aandelenemissie van 40 miljoen gulden.

Op de aandeelhoudersvergadering van 26 mei zal een uitgewerkt plan op tafel komen over de versterking van het eigen vermogen.